Msza Prymicyjna ks. Ihora Hinda

12 Marca, 2024

11 lutego swoją Mszę świętą prymicyjną w obrządku bizantyjsko-ukraińskim sprawował ks. Ihor Hinda. Ks. Ihor był studentem naszego seminarium w latach 2011-2017. Następnie odbył on studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Innsbrucku, a po ich pomyślnym zakończeniu, dnia 25 czerwca 2023r. biskup Mykoła Semenyszyn udzielił mu święceń kapłańskich. Obecnie ks. Ihor jako birytualista pracuje duszpastersko na terenie diecezji Innsbruck. Módlmy się o Boże błogosławieństwo dla ks. Ihora na wszystkie lata jego posługi kapłańskiej.

zobacz kolejne aktualności: