Rekolekcje Wielkopostne

4 Marca, 2024

W dniach od 28 lutego do 3 marca w naszym seminarium odbywały się rekolekcje wielkopostne. Poprowadził je ks. dr Piotr Kot, wikariusz biskupi ds. ewangelizacji i formacji chrześcijańskiej diecezji legnickiej. Motywem przewodnim rekolekcji był fragment Listu św. Pawła do Koryntian 4,9-10: „Staliśmy się bowiem widowiskiem dla świata, aniołów i ludzi; my głupi ze względu na Chrystusa, wy mądrzy w Chrystusie.”

zobacz kolejne aktualności: