Lublin, kaplica Grekokatolicka w Zespole Pomisjonarskim (2 poł. XIX w.): prace konserwatorsko – restauratorskie przy zabytkowym wnętrzu dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

22 Listopada, 2023

W ramach otrzymanego dofinansowania podjęto działania zgodnie z programem prac konserwatorsko – restauratorskich przy wystroju wnętrza Kaplicy Grekokatolickiej w Zespole Pomisjonarskim w Lublinie, obecnie Seminarium Duchowne.

I. Oczyszczenie – oczyszczono powierzchnię ścian, sztukaterii i sklepienia. z wtórnych powłok malarskich, pobiał i naprawek

II. Odsolenie – odsolono miejsca gdzie zaobserwowano niszczące działania soli, szczególnie w partii cokołowej odsolono przy użyciu kompresów z pulpy papierowej namoczonej w wodzie destylowanej.

III. Uzupełnienia – uzupełniono ubytki w partiach ścian, sklepienia i sztukaterii, wypełniono je dobraną do oryginału zaprawą z uwzględnieniem granulacji kruszywa. Rysy i szczeliny pogłębiono i wzmocniono krawędzie przed uzupełnieniem. Ubytki w elementach odlewanych uzupełniono masą gipsową z dodatkiem pigmentu.

IV. Nałożenie warstw malarskich – nałożono warstwę malarską zgodnie z odkrytym oryginałem, po wykonaniu prób kolorystycznych. Kolorystyka zgodna z duchem neogotyku.

V. Aranżacja przestrzeni za ikonostasem – przywrócono kolorystkę o której wspomina „Inwentarz z 1921r.” – ściany w kolorze czerwieni pompejańskiej w złoty rzucik lilii burbońskich, zaś sklepienie dostosowane do koncepcji całości kaplicy.

Zakres prac dotyczył:

1. Renowacji elementów wystroju architektonicznego – roboty sztukatorskie

2. Renowacji sklepienia krzyżowego – płaszczyzna sklepienia między żebrami

3. Renowacji sklepienia krzyżowego – żebra sklepień krzyżowych

4. Renowacji ścian płaskich i profili naściennych

Zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem i kosztorysem ofertowym pod nadzorem konserwatorskim. Odbioru prac konserwatorsko- restauratorskich dokonał Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie.

zobacz kolejne aktualności: