SMAL

22 Sierpnia, 2023
Podczas tegorocznego Spotkania Młodych Archidiecezji Lubelskiej, które odbyło się pod hasłem „Echo serca” w Garbowie w dniach 16-20 sierpnia,nasi klerycy aktywnie włączyli się w służbę wolontariuszy. Diakon Emilian, Michał i Karol z roku IV oraz dwóch Mateuszów i Michał z roku II zajmowali się prowadzeniem spotkań w grupach jako animatorzy,posługiwali przy ołtarzu oraz pomagali w wydawaniu posiłków. W prace sekcji gastronomicznej i logistycznej zaangażowali się również alumni Paweł i Marcin z roku III, pomagając w sprawnym przygotowaniu i
przeprowadzeniu całego wydarzenia.

zobacz kolejne aktualności: