Archidiecezjalny Dzień Muzyki Chóralnej

4 Czerwca, 2023

3 czerwca w auli Metropolitalnego Seminarium Duchownego odbył się II Archidiecezjalny Dzień Muzyki Chóralnej w którym udział wzięło ok 300 chórzystów, w tym nasz chór seminaryjny. Zebranych przywitał ks. dr Tomasz Lisiecki, przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji ds. Muzyki Kościelnej. Na wstępie odbyła się pokazowa lekcja emisja głosu prowadzona przez p. Agnieszkę Tyrawską – Kopeć. Następnie dr Andrzej Gładysz wygłosił prelekcję dotyczącą osoby i dorobku naukowego prof. Antoniego Zoły. Ksiądz Tomasz Lisiecki wygłosił konferencję liturgiczną nt. ,,Abyście umieli rozpoznać jaka jest wola Boża”. Archidiecezjalny Dzień Muzyki Chóralnej zwieńczyła uroczysta Msza święta w Archikatedrze Lubelskiej pod przewodnictwem ks. Tomasza Lisieckiego, który wygłosił także homilię o znaczeniu śpiewu chóralnego w liturgii Mszy świętej.

zobacz kolejne aktualności: