Wyznanie wiary

7 Maja, 2023

5 maja, w przeddzień święceń diakonatu, alumni piątego roku: Emilian, Mateusz i Salomon w obecności całej wspólnoty seminaryjnej złożyli uroczyste wyznanie wiary. Polecajmy ich Bogu w naszych modlitwach.

zobacz kolejne aktualności: