Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 9 IV 2023 r.

8 Kwietnia, 2023

Potrzebujemy Ciebie, zmartwychwstały Panie,
także i my, ludzie trzeciego tysiąclecia!
Zostań z nami teraz i po wszystkie czasy.
Spraw, by materialny postęp ludów
nigdy nie usunął w cień wartości duchowych,
które są duszą ich cywilizacji.
Prosimy Cię, wspieraj nas w drodze.
W Ciebie wierzymy, w Tobie pokładamy nadzieję,
bo Ty jeden masz słowa życia wiecznego”.

/Św. Jan Paweł II,  „Urbi et Orbi”, Wielkanoc 27 III 2005 r./

                 Spotkanie ze Zmartwychwstałym Jezusem rodzi w sercu pragnienie, którego doświadczyli uczniowie zmierzający do Emaus. Wyrazili je słowami: „Zostań z nami Panie!”.

            Dziś my świętując spotkanie z Chrystusem, chcemy razem z nimi, razem ze św. Janem Pawłem, gdy przeżywał wieczór swego życia wołać: „Zostań z nami Panie!”.

            Niech czas świąt Zmartwychwstania Pańskiego będzie dla nas doświadczeniem żywej obecności Jezusa we wspólnocie Kościoła, w świętych sakramentach, zwłaszcza w Eucharystii.

Niech to spotkanie z Jezusem będzie dla nas prawdziwym światłem w naszej codzienności, w której często doświadczamy ciemności wieczoru. Niech nasze serca napełnia pokój i nadzieja, które daje obietnica Zmartwychwstałego Pana wypełniająca się Kościele, w którym jest z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata.

Błogosławionych i radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Rektor, wychowawcy i alumni

Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie

  1. Za tydzień na zakończenie Oktawy Wielkanocy – Niedziela Miłosierdzia Bożego.
  2. Z uwagi na to, że dni w Oktawie Wielkanocy mają rangę uroczystości
    w piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
  3. W ramach jałmużny wielkopostnej na Papieskie Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” zebraliśmy 3081,52 PLN zł.  Bóg zapłać.
  4. W dniach 10-11 kwietnia odbędą  się w naszym Seminarium dni skupienia dla młodych mężczyzn rozeznających powołanie. Prosimy o modlitwę.
  5. Po Eucharystii można w zakrystii zamawiać intencje Mszy św. sprawowanych w naszym kościele.

zobacz kolejne aktualności: