IV Niedziela Zwykła 29 I 2023 r. Dzień Pomocy Chorym na Trąd

30 Stycznia, 2023
  1. Dzisiejszej niedzieli przypada 70. Światowy Dzień Trędowatych. Pamiętajmy o tych chorych w naszej modlitwie. Zachęcamy również do wsparcia materialnego ich potrzeb. Puszka znajduje się w naszym kościele przy bocznym ołtarzu św. Barbary. Ofiary możemy składać do następnej niedzieli włącznie.
  2. We wtorek rozpocznie się zimowa sesja egzaminacyjna. Prosimy o modlitwę w intencji naszych studentów i profesorów.
  3. W czwartek 2 II  obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej – dzień Życia Konsekrowanego. Pamiętajmy w modlitwie o osobach, które realizują Boże powołanie na drodze życie konsekrowanego, a zwłaszcza o Siostrach Służkach NMPN, które są częścią naszej wspólnoty seminaryjnej.  Będzie to także pierwszy czwartek miesiąca – módlmy się o nowe powołania i w intencji powołanych,   W tym tygodniu przypada także pierwszy piątek i sobota  miesiąca. 

zobacz kolejne aktualności: