Msza Święta z posługą akolitatu

6 Grudnia, 2022

W niedzielę 4 grudnia, podczas Mszy Świętej sprawowanej przez Biskupa Józefa Wróbla w naszym kościele seminaryjnym ośmiu alumnów roku IV roku przyjęło posługę akolitatu. Jest to kolejna posługa na drodze do kapłaństwa. Klerycy, którzy przyjmują tę posługę w szczególny sposób zaproszeni są do umiłowania Chrystusa w postaci Eucharystycznej. Od tej pory nowo ustanowieni akolici mogą pomagać kapłanom w rozdzielaniu Komunii Świętej oraz zanosić Ją do chorych. Nowo ustanowionym akolitom życzymy siły do dalszego dążenia drogą na którą powołał ich Chrystus.

zobacz kolejne aktualności: