Remont elewacji i dachu kościoła pw. Przemienienia Pańskiego i Kaplicy Grekokatolickiej w Zespole Pomisjonarskim w Lublinie

18 Listopada, 2022

Remont elewacji i dachu kościoła pw. Przemienienia Pańskiego i Kaplicy Grekokatolickiej w Zespole Pomisjonarskim w Lublinie

Prace dofinansowano ze środków finansowych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Fundusz Kościelny w ramach umowy nr 6544/36/109/22

Zakres prac budowlanych: elewacja północna – attyka

1. Naprawa rys i pęknięć murów

2. Tynki zewnętrzne

Ze względu na widoczne uszkodzenia, rysy i pęknięcia oraz destrukcję powierzchni tynków oraz potwierdzone badaniami duże zwilgocenie i zasolenie usunięto istniejące tynki i położono nowe tynki:
3. Profile ciągnione i detale architektoniczne uzupełnienie brakujących licznych fragmentów detalu i profili, prace konserwatorskie przy portalu.
-usunięto uszkodzone, zniszczone przez wilgoć i sole tynki cokołu budynku.

-usunięto uszkodzone, odparzone i zasolone tynki elewacyjne, zniszczone przez wilgoć nawarstwienia kolejnych napraw tynkami cementowymi, oraz kolejnych powłok malarskich.

-położono tynk podkładowy  renowacyjny.

-położono tynk właściwy renowacyjny – warstwa hydrofobowa.

-wykonano tynki ścian i gzymsów położonych powyżej strefy tynków renowacyjnych wykonać z zaprawy wapiennej lub masy do reprofilacji na bazie cementu trasowego.

-oczyszczono detal architektoniczny odsłaniając jego pierwotne profile.
-uzupełniono brakujące fragmenty detalu i profile zaprawą wapienną. Wszystkie uszkodzone gzymsy i fryzy odtworzono według szablonów wykonanych z dobrze zachowanych fragmentów.

4. Remont obróbek blacharskich i orynnowania

-wykonano obróbki gzymsów i innych wystających elementów budynku blachą miedzianą
-uzupełnić zniszczone elementy pasów podrynnowych

5. Malowanie elewacji

Po przeprowadzonych pracach wykonano malowanie elewacji frontonu i wieżyczki zgodnie z zaleceniami Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie.

Zdjęcie tablicy pamiątkowej

 

Zdjęcie elewacji pólnocnej z attyką po przeprowadzonych pracach

 

Zdjęcia w trakcie prac remontowych

zobacz kolejne aktualności: