Uroczysta Inauguracja

26 Października, 2022

23 października w Metropolitalnym Seminarium Duchownym miała miejsce uroczysta inauguracja nowego roku formacji 2022/2023. Po przywitaniu gości przez Księdza Rektora Jarosława Marczewskiego, nastąpiła immatrykulacja alumnów roku I przez Dziekana Wydziału Teologii KUL Ks. prof. Przemysława Kantykę. Następnie w imieniu wspólnoty seminaryjnej przemówił diakon Marcin Sałapa. Świętując 100lecie pobytu i pracy Sióstr ze zgromadzenia Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej wykład inauguracyjny zatytułowany „Objawienia Matki Bożej Gietrzwałdzkiej, a zgromadzenie Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej” wygłosiła Przełożona Generalna zgromadzenia S. dr Mirosława Grunt. Zwieńczeniem uroczystości było odśpiewanie Gaudeamus Igitur oraz uroczyste błogosławieństwo udzielone przez Arcybiskupa Stanisława Budzika.

zobacz kolejne aktualności: