Święcenia prezbiteratu

28 Maja, 2022

W sobotę 28 maja w Archikatedrze lubelskiej czterech diakonów: dk. Arkadiusz Kowalski, dk. Wiktor Michałowski, dk. Michał Śliwka oraz dk. Paweł Watras przyjęło z rąk Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika święcenia prezbiteratu. Tego dnia wypada również wspomnienie liturgiczne bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, do którego Metropolita lubelski nawiązał w homilii i ukazał neoprezbiterom jako przykład do naśladowania w kapłaństwie. Liturgia została wzbogacona o śpiew chóru seminaryjnego wraz z chórem św. Jana Pawła II.

Módlmy się za nowych prezbiterów, aby Bóg ich umacniał na drodze powołania.

zobacz kolejne aktualności: