Zjazd Towarzystwa Przyjaciół Seminarium

22 Maja, 2022

22 maja odbył się coroczny zjazd Towarzystwa Przyjaciół Seminarium – osób, od których otrzymujemy szczególne wsparcie modlitewne i materialne. Spotkanie rozpoczęło się od powitania wszystkich zebranych przez ks. Rektora Jarosława Marczewskiego. Następnie wszyscy uczestniczyli w uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem ks. Prefekta Adama, który w kazaniu przypomniał jak ważna jest modlitwa o powołania i za powołanych do służby kapłańskiej. Po Mszy św. miała miejsce konferencja wygłoszona przez ojca Wojciecha o służebnicy Bożej Paulinie Jaricot, która dzisiaj została ogłoszona błogosławioną. Kolejną częścią programu był wspólny posiłek w refektarzu seminaryjnym, gdzie alumni mieli czas i okazję by osobiście porozmawiać z gośćmi. Spotkanie zakończyło się wspólnym nabożeństwem majowym w seminaryjnym ogrodzie przy figurze Matki Bożej Niepokalanie Poczętej.

Serdecznie dziękujemy wszystkim członkom Towarzystwa Przyjaciół Seminarium za przybycie i wspólnie spędzony czas!

zobacz kolejne aktualności: