Posługa w Ukrainie

22 Kwietnia, 2022

W czwartek 21 kwietnia gościliśmy w naszej seminaryjnej wspólnocie Księdza Wojciecha Stasiewicza – Dyrektora Caritas Diecezji Charkowsko-Zaporskiej w Ukrainie. Ksiądz Wojciech, będąc naocznym świadkiem dramatycznej sytuacji w Ukrainie, podzielił się z nami swoimi doświadczeniami pomocy najbardziej potrzebującym. Opisywał również, jak wygląda posługa sakramentalna w wojennych realiach.

zobacz kolejne aktualności: