Życzenia Wielkanocne

14 Kwietnia, 2022

Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie (…), przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!»  /J 20, 19/

Zmartwychwstały Jezus przynosi zalęknionym uczniom dar pokoju. Zna ich serca i wie czego potrzebują.

Dzisiaj nam samym – ciągle pełnym niepewności, pytań i obaw, także w obliczu wojny trwającej u naszych granic – przynosi to orędzie i dar pokoju, którego tak bardzo pragniemy.

Serdecznie życzymy, aby Zwycięzca śmierci, piekła i szatana napełniał nasze serca swoim pokojem i miłością. Niech On będzie źródłem niezachwianej wiary oraz nadziei, która wszystko przetrwa i zwycięża.

Niech uczestnictwo w Misterium Paschalnym i spotkanie z Chrystusem w Eucharystii, umocni nas do odważnego i radosnego świadczenia, że Jezus powstał z grobu i żyje.

Radosnych i błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Rektor, wychowawcy i alumni

zobacz kolejne aktualności: