Życzenia świąteczne

24 Grudnia, 2021

A Słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas”.
                               (J 1,14)

Z okazji świąt Narodzenia Pańskiego życzymy, aby Jezus Chrystus – Boskie Dziecię, Emmanuel, Książę Pokoju – na trwałe zamieszkał w naszych sercach, napełniał je pokojem i zmieniał je tak, aby owocowały każdego dnia dobrocią, wiernością i łagodnością. Niech płynąca stąd radość uzdolni nas także do stawania się prawdziwymi świadkami obecności Jezusa Chrystusa we współczesnym świecie pełnym niepokoju i lęku.

Wszystkim naszym Przyjaciołom, Gościom i Tym, którzy troszczą się o powołania do kapłańskiej służby życzymy błogosławionych, radosnych, przeżytych w pokoju serca i zdrowiu Świąt Bożego Narodzenia!

Rektor, wychowawcy i alumni Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie

zobacz kolejne aktualności: