Wyjazd do Warszawy na beatyfikację

13 Września, 2021
W niedziele 12 września miała miejsce beatyfikacja Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia oraz Matki Elżbiety Róży Czackiej. Uroczystość odbyła się w Świątyni Bożej Opatrzności w Warszawie.
Z naszego seminarium na to wielkie wydarzenie pojechali Ksiądz Wicerektor Zdzisław, Ojciec Wojciech
i alumni II roku.
Błogosławiony Stefanie Kardynale Wyszyński,
módl się za nami.
Błogosławiona Matko Elżbieto Różo Czacka,
módl się za nami.

zobacz kolejne aktualności: