Życzenia świąteczne

22 Grudnia, 2020

         

„Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan”  (Łk 2, 10-11)

   W pełne lęku i niepewności dni epidemii słyszymy orędzie Dobrej Nowiny, skierowane do „całego narodu”, a więc także do każdego z nas, bez wyjątku. Bóg przychodzi i wkracza w nasze własne „dziś”, bo jest Emmanuelem – Bogiem z nami. Objawia się nam jako małe Dziecko, aby pokazać wielką moc Miłości. 

            Życzymy, aby te wyjątkowe dni Świąt Narodzenia Pańskiego stały się czasem otwierania serc na przychodzącego Jezusa, na pokój, który On przynosi, na nadzieję, przekraczającą nasze ludzkie obawy. W sytuacji ograniczonych możliwości spotkań z bliskimi, życzymy doświadczenia wyjątkowej bliskości Jezusa, Maryi i św. Józefa, aby w zjednoczeniu ze Świętą Rodziną móc dziękować i modlić się za nasze rodziny i przyjaciół, zwłaszcza, jeśli  nie będzie nam dane dzielić się z nimi opłatkiem. Niech Chrystus, obecny w słowie Bożym, Eucharystii i wspólnocie Kościoła zjednoczy nas ze sobą nawzajem ściślej niż może to sprawić jakikolwiek gest ludzkiej tradycji.

            Błogosławionych, radosnych, przeżytych w pokoju serca i zdrowiu Świąt Bożego Narodzenia.

Rektor, wychowawcy i alumni
Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie

zobacz kolejne aktualności: