Wczasorekolekcje w Dąbrowicy

1 Sierpnia, 2020

Nasi bracia diakoni: Maciej, Patryk, Hubert, Dawid i Patryk uczestniczyli jako wolontariusze podczas turnusu wczasorekolekcji dla osób chorych i niepełnosprawnych w „Domu Spotkania” Caritas Archidiecezji Lubelskiej w Dąbrowicy. Odbywał się on w dniach 20 – 31 lipca 2020. Ich zadaniem była opieka nad uczestnikami rekolekcji oraz prowadzenie modlitw i dbanie o dobre przeżycie duchowe tego czasu. Najważniejsze było jednak spotkanie z drugą osobą, z jej historią życiową i podzielenie się doświadczeniem obecności Boga w życiu.

Pobyt w Dąbrowicy był prawdziwą szkołą otwierania się na drugiego człowieka. Doświadczenie zdobyte podczas wczasorekolekcji będzie dla naszych diakonów bardzo pomocne w formacji duchowej i intelektualnej oraz w dalszym przygotowaniu do przyjęcia święceń prezbiteratu. 

zobacz kolejne aktualności: