XVI niedziela zwykła 19 lipca 2020

19 Lipca, 2020
  1. Tegoroczny czas miesięcy wakacyjnych jest w naszym seminarium czasem formacji dla alumnów naszego seminarium. Poszczególne roczniki przybywają na dwutygodniowy okres, w którym mają zaplanowane wykłady, podejmują wysiłek pracy intelektualnej i duchowej oraz wykonują różne prace fizyczne. W tym czasie spotykają się z księżmi moderatorami, zarówno podczas wspólnych zajęć, jak i rozmów indywidualnych. Dzisiejszej niedzieli kończy się taki etap formacyjny dla braci obrządku greckokatolickiego mieszkających w Polsce i rozpoczyna dla kleryków z II roku, który będzie trwał do 2 sierpnia.
  2. Dzisiejsza niedziela jest początkiem Tygodnia św. Krzysztofa. Jest to czas modlitwy i refleksji; modlitwy dziękczynnej za pomyślną jazdę i błagalną o bezpieczeństwo na drodze oraz czas refleksji i rachunku sumienia nad własnym postępowaniem jako uczestnika ruchu drogowego. Misyjna organizacja MIVA Polska zachęca, by dziękując Bogu za dar bezpiecznej jazdy wesprzeć polskich misjonarzy pomocą w zakupie potrzebnych im środków transportu. Możemy uczynić to poprzez wpłaty darowizn na konto MIVA Polska (kartki z numerem konta są do wzięcia przy wyjściu z kościoła), bądź złożyć po Mszy św. w zakrystii ofiarę na ten cel.

MIVA Polska – zob. www.miva.pl;
nr konta (PLN): 69 1240 1037 1111 0000 0691 6802;
tytułem: Akcja św. Krzysztof – środki transportu dla misjonarzy.

W przyszłą niedzielę, 26 lipca, po Mszy św. nastąpi pobłogosławienie pojazdów.

zobacz kolejne aktualności: