Święcenia diakonatu – fotorelacja

10 Maja, 2020

W sobotę 9 maja alumni piątego roku, w kościele pw. św. Jadwigi, przyjęli święcenia diakonatu. Biskup Mieczysław Cisło w homilii podkreślił, że istotą diakonatu jest służba drugiemu człowiekowi wypływająca z głębokiej więzi z Chrystusem. Tę uroczystą chwilę poprzedził nie mniej ważny moment. Dzień przed święceniami kandydaci do diakonatu, w obecności Księdza Rektora i wychowawców, wyznali wiarę i podpisali stosowne dokumenty.

Nowo wyświęceni diakoni to Łukasz Czapla, Maciej Głębocki, Patryk Kułaga, Patryk Mękal, Michał Paśnik, Damazy Soja, Hubert Suszek, Maciej Świderski i Dawid Woliński. Naszym braciom życzymy gorliwości w głoszeniu słowa Bożego. Modlimy się, aby zawsze byli wierni Chrystusowi, który przyszedł nie po to aby Mu służono, ale żeby służyć.

zobacz kolejne aktualności: