Życzenia wielkanocne

11 Kwietnia, 2020

Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział.  (Mt 28,5-6a)

Drodzy Przyjaciele Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie!

Wyjątkowy czas Świąt Paschalnych przeżywamy w tym roku bardzo szczególnie ze względu na epidemię wywołaną przez koronawirusa. Nie możemy być fizycznie razem w te dni, nie możemy wspólnie uczestniczyć w Świętej Liturgii. To dla nas zupełnie nowy sposób doświadczania Paschy. Niemniej jednak przez wiarę, nadzieję i miłość gromadzimy się realnie, choć duchowo, wokół Jezusa Chrystusa, który zwyciężył grzech i strach śmierci, a przyniósł zbawienie i pokój.

W tych dniach pełnych pytań, obaw i lęków otwórzmy serca na wypełnione nadzieją i mocą słowa Anioła: „Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego.  Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział”.

Życzymy, aby czas Świąt Wielkanocnych stał się dla nas wszystkich okazją do spotkania i doświadczenia Jezusa zmartwychwstałego, który jak niegdyś uczniów, tak teraz również i nas zaprasza do żyznej, zielonej Galilei. Niech wielkanocne dzieło Boga umacnia nasze serca, napełnia pokojem, miłością i zaufaniem wobec Tego, w którego ręku jest nasze życie doczesne i wieczne. Życzymy także, aby ten szczególny czas wzbudził w nas szczerą tęsknotę za wspólnotą Kościoła, która gromadzi się na Eucharystii, zjednoczona wokół Chrystusa – Baranka paschalnego.

Weselcie się już… Chrystus skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani… (Orędzie paschalne)

Rektor i Wychowawcy Lubelskiego Seminarium Duchownego

zobacz kolejne aktualności: