Wyjazd do Przemyśla i Jarosławia

20 Października, 2019

W sobotę, 19 października, na zaproszenie księdza arcybiskupa Eugeniusza Popowicza, Metropolity Przemysko – Warszawskiego obrządku greckokatolickiego, udaliśmy się całym seminarium do Przemyśla. Po archikatedrze greckokatolickiej oprowadził nas proboszcz, ksiądz mitrat Bogdan Stepan. Następnie wzięliśmy udział w uroczystej Eucharystii sprawowanej przez abpa Eugeniusza. Dalej udaliśmy się do Wyższego Seminarium  Duchownego, po którym oprowadził nas ks. prof. Dariusz Dziadosz, na co dzień prowadzący zajęcia ze Starego Testamentu. Po obiedzie i kawie nawiedziliśmy rzymskokatolicką archikatedrę. W drodze powrotnej wstąpiliśmy do cerkwi w Jarosławiu, gdzie znajduje się znana ikona Matki Bożej ,,Bramy Miłosierdzia”(znajdowała się na Placu Świętego Piotra podczas inauguracji Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia 8 grudnia 2015r.).

zobacz kolejne aktualności: