Akademia pasyjna

18 Kwietnia, 2019

We wtorek 16. kwietnia klerycy drugiego roku przedstawili przed wspólnotą seminaryjną akademię pasyjną. Ukazywała ona problem negatywnego postrzegania Kościoła, które jest spowodowane upadkami ludzi należących do Kościoła. Symbolicznie zostało także przedstawione to, że każdy może się nawrócić poprzez przyjęcie Chrystusa i Jego Krzyża. W trackie akademii bracia z  drugiego roku wykorzystali także fragmenty filmowe przedstawiające Mękę Pańską. Na zakończenie akademii udaliśmy się do kaplicy, gdzie była krótka adoracja Najświętszego Sakramentu oraz modlitwa Litanią do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana.

zobacz kolejne aktualności: