Inauguracja nowego roku

29 Października, 2018

W niedzielę 28 października uroczyście zainaugurowany został w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie nowy rok formacyjnej drogi i intelektualnych wysiłków. Po przywitaniu dostojnych gości przez ks. Rektora Jarosława Marczewskiego, ks. Rektor KUL Antoni Dębiński dokonał immatrykulacji alumnów pierwszego roku. Potem w imieniu wszystkich kleryków przemówił dk Szymon Majewski. Wykład inauguracyjny o św. Stanisławie Kostce wygłosił ks. prał. dr hab. Waldemar Turek. Uroczystość uświetniła obecność seminaryjnego chóru pod dyrekcją ks. dr. Tomasza Lisieckiego. Następnie odbyło się przyjęcie z poczęstunkiem w refektarzu.

zobacz kolejne aktualności: