Śladami św. Stanisława Kostki

15 Maja, 2018
W Kościele w Polsce przeżywamy aktualnie Rok św. Stanisława Kostki, patrona lubelskiego seminarium.
W związku z tym nasza wspólnota, w ostatnią sobotę, udała się z pielgrzymką do Archikatedry Lubelskiej. Znajduje się tam kaplica Krzyża Trybunalskiego, która kiedyś była kaplicą pw. świętego Stanisława Kostki. Można tam, na sklepieniu podziwiać freski, ukazujące najważniejsze momenty z życia naszego patrona. Właśnie w tym miejscu przeżywaliśmy Eucharystię, pod przewodnictwem Księdza Rektora i modliliśmy się, aby św. Stanisław pomagał nam wzrastać w łasce powołania.

zobacz kolejne aktualności: