Wyznanie wiary

4 Maja, 2018
W piątkowy wieczór 4 maja sześciu kandydatów do święceń diakonatu uroczyście wyznało swoją wiarę w prawdy głoszone przez Kościół Katolicki. W tym podniosłym momencie życia alumni przyrzekli wytrwać w stanie bezżennym. Zadeklarowali również posłuszeństwo kościelnym przełożonym. 

zobacz kolejne aktualności: