Pielgrzymka Wyższych Seminariów Duchownych

19 Kwietnia, 2018

“W Sercu Jezusa, w Sercu Maryi”  to hasło V Ogólnopolskiej Pielgrzymki Wyższych Seminariów Duchownych na Jasną Górę w której wzięliśmy udział.  W drodze do Częstochowy, 17 kwietnia,  odwiedziliśmy Radom. Zwiedziliśmy radomski kościół farny. W tym historycznym miejscu przeżywaliśmy Mszę św.. Dotarłszy do stóp Jasnogórskiej Matki wzięliśmy udział w modlitwie apelowej. Następnego dnia przed południem, rozpoczęła się główna część pielgrzymkowego spotkania. Wysłuchaliśmy konferencji  abpa Grzegorza Rysia. Potem adorowaliśmy Jezusa w Najświętszym Sakramencie, a rozważania poprowadził bp Andrzej Przybylski. Po adoracji wyruszyliśmy procesyjnie z częstochowskiej Archikatedry na Jasną Górę. Spotkanie zakończyło się Eucharystią w jasnogórskiej bazylice. Celebracji przewodniczył abp Jorge Carlos Patron Wong, sekretarz Kongregacji ds. Duchowieństwa. Pielgrzymka zgromadziła przeszło dwa tysiące seminarzystów z seminariów diecezjalnych i zakonnych z całej Polski. Był to piękny czas wspólnej modlitwy, budowania się wspólną obecnością oraz dzielenia się radością płynącą ze spotkania.

zobacz kolejne aktualności: