Itinerarium – nowy numer

12 Marca, 2018

25. numer „Itinerarium” ukazuje się w czasie obchodów trzech doniosłych rocznic. Pierwszą z nich jest 700-lecie Miasta Lublina określone na podstawie daty 15 sierpnia 1317 r. widniejącej na dokumencie lokacyjnym księcia Władysława Łokietka. Kolejnym jubileuszem jest 100-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odsyłające do dnia 27 lipca 1918 roku, kiedy to decyzją Zjazdu Biskupów Królestwa Polskiego została powołana uczelnia pod nazwą Uniwersytet Lubelski. Ostatnią ze wspominanych rocznic jest 25-lecie metropolii lubelskiej, ustanowionej 25 marca 1992 roku bullą papieża Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae populus. Te trzy jubileusze stanowią okazję do spojrzenia na naszą wspólnotę w kontekście metropolii, miasta i uniwersytetu, do których we właściwy sobie sposób przynależy Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie.

 

 

Redaktor numeru: ks. dr Waldemar Głusiec

 

Redakcja:

Volodymyr Alfavitskyy, Mateusz Golec, dk. Piotr Kanak, Bartłomiej Kucharuk, Patryk Kułaga, dk. Dawid Lebowa, Mateusz Lisek, Kacper Małek, Patryk Mękal, Tomasz Sawicki

 

Fotografia na okładce: Jacek Scherer

 

Fotografie:

Marcin Dudek, Przemysław Gąbka, ks. Waldemar Głusiec, Patryk Kułaga, Marek Kuś, ks. dr Grzegorz Ogorzałek, Jacek Scherer

 

Redakcja dziękuje za udostępnienie zdjęć:

Archiwum WSD Diecezji Sandomierskiej

Archiwum WSD Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

Archiwum WSD Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Warszawskiej

Archiwum WSD Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Marianów

Archiwum WSD Towarzystwa Świętego Pawła

Archiwum WSD Misjonarzy Afryki

 

Korekta:

Ewa Wiorko

zobacz kolejne aktualności: