Błogosławiony ksiądz Stefan Frelichowski

27 Lutego, 2018

W niedzielę wieczorem, 25 lutego, mieliśmy okazję wysłuchać wykładu pana doktora Roberta Zadury na temat błogosławionego księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego. Prelegent przybliżył nam postać błogosławionego. Swój wykład ubogacił prezentacją, która zawierała interesujące zdjęcia z życia bł. ks. Frelichowskiego.

zobacz kolejne aktualności: