Mobilizacja

31 Lipca, 2017

W dniach 08-11 lipca 2017 w Józefowie nad Wisłą, odbyły się rekolekcje dla młodzieży męskiej w wieku szkolnym. Były prowadzone przez KSM i Ligę Szumana.

W tym czasie, młodym ludziom, poprzez gry terenowe, próbowano przybliżyć postać żołnierzy wyklętych. Odbywały się również konferencje, na których podejmowano tematy cnót takich jak:
męstwo, wierność, braterstwo, mądrość i odpowiedzialność. W rekolekcjach wzięli udział Kamil Błaszczak i Marcin Dudek, klerycy 2 roku.

zobacz kolejne aktualności: