Konkursy językowe

20 Czerwca, 2017

Maj to miesiąc, w którym Katolicki Uniwersytet Lubelski organizuje Wielki Konkurs Językowy . Alumni naszego seminarium, będący jednocześnie studentami KUL-u również wzięli w nim udział. Z językiem angielskim zmierzyli się Arkadiusz Kowalski i Maciej Świderski. Organizowany już po raz dziesiąty, konkurs z języka łacińskiego w tym roku był nietypowy. Ku wielkiej radości ks. dra Zbigniewa Wojtowicza – wykładowcy łaciny w seminarium, wzięli w nim udział wszyscy alumni II roku. Co więcej, osoba która zajęła pierwsze miejsce uzyskała maksymalną liczbę punktów. Konkurs składał się z 2 etapów: pisemnego i ustnego, który polegał na przedstawieniu prezentacji dotyczącej starożytności. Osoby zakwalifikowane do 2 etapu stały się jednocześnie laureatami konkursu i otrzymały pamiątkowe dyplomy. Są to: Volodymyr Alfavitskyy, Maciej Głębocki, Arkadiusz Kowalski, Patryk Mękal, Michał Paśnik, Damazy Soja i Maciej Świderski.

zobacz kolejne aktualności: