Kurs Ceremoniarzy

24 Kwietnia, 2017

W sobotę, 22 kwietnia br., ponownie gościliśmy w murach naszego Seminarium lektorów biorących udział w kursie dla ceremoniarzy parafialnych i animatorów liturgicznej służby ołtarza organizowanym przez Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza naszej Archidiecezji. Był to już przedostatni, piąty turnus w którym uczestniczyło ponad 70 lektorów, drugi natomiast który został przeprowadzony w MSD Lublin. Spotkania były prowadzone równolegle w dwóch grupach tematycznych. W I grupie ks. prefekt Paweł Bartoszewski przybliżał zagadnienia dotyczące różnego rodzaju procesji, czym one są i jak je właściwie przygotować. W II grupie ceremoniarze seminaryjni Piotr i Mateusz zapoznali kandydatów z sylwetkami posługujących w diecezji biskupów oraz podzielili się swoim doświadczeniem przygotowania uroczystych Mszy Świętych pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Stanisława oraz Biskupów Pomocniczych naszej diecezji. Pomiędzy poszczególnymi blokami zajęć przyszli ceremoniarze parafialni zostali zaproszeni przez kleryków na herbatę i ciastko. Był to również dobry czas na wspólne zapoznanie i rozmowy o codziennym życiu alumna. Całość podsumował ks. prefekt Grzegorz Bogdański, ceremoniarz archidiecezjalny, zwracając szczególną uwagę na rolę i zadania jakie stoją przed ceremoniarzem, który odpowiedzialny jest za przygotowanie, przebieg i piękno liturgii we wspólnocie parafialnej. Na koniec nasi goście wraz z całą wspólnotą seminaryjną wzięli udział u uroczyście sprawowanej Modlitwie Południowej, której przewodniczył ks. Marek Gątarz, ojciec duchowny posługujący w lubelskim seminarium.

zobacz kolejne aktualności: