Itinerarium – nowy numer

21 Kwietnia, 2017

Ukazał się 24 numer czasopisma seminaryjnego „Itinerarium” kierowanego do naszych wiernych. Periodyk redagowany jest przez kleryków z pomocą ks. prefekta Waldemara Głuśca, jako narzędzie ewangelizacji, katechezy i pracy nad powołaniami. Tegoroczne wydanie, oprócz informacji o codziennym życiu naszej wspólnoty, zawiera szereg artykułów poświęconych sztuce sakralnej obecnej w kościele, kaplicy i domu seminaryjnym. Tytułowe „Okna Boga” to poszczególne obrazy, rzeźby oraz ikony, które przypominają o obecności Boga i pomagają zwrócić myśl ku sacrum. Czasopismo będzie dostępne w parafiach Archidiecezji Lubelskiej odwiedzanych przez kleryków podczas niedzielnych wyjazdów.

zobacz kolejne aktualności: