W naszej wspólnocie mamy możliwość poznawania charyzmatu różnych wspólnot kościelnych. W każdy poniedziałek wieczorem spotykamy się w wybranej przez siebie grupie i wraz z innymi klerykami poznajemy jej duchowość i misję. Dzięki temu lepiej przygotowujemy się do tego, by jako księża służyć tym, do których pośle nas Pan.

Fraternia jest to wspólnota, w której za pomocą różnych sposobów kontaktu z żywym Słowem formujemy się oraz dzielimy doświadczeniem żywego Boga. Każdy z uczestników przygotowuje się do cotygodniowego spotkania poprzez codzienną medytację Pisma świętego. Zgromadzeni dzielimy się owocami naszej osobistej duchowej pracy. Naszym celem jest pogłębienie relacji braterskich między alumnami, do czego nawiązuje sama nazwa wspólnoty.

Klerycki Krąg Harcerski działający w naszym seminarium powstał z myślą o naszym lepszym przygotowaniu do pracy duszpasterskiej w środowiskach, które wychowują dzieci i młodzież w duchu prawa harcerskiego. Korzystamy ze wskazania, jakie pozostawił po sobie gen. Robert Baden Powell, założyciel Europejskiego Skautingu: ,,Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym niż go zastaliście”.

Krąg klerycki od dwóch lat włączony jest w struktury Federacji Skautingu Europejskiego Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego ,,Zawisza”. W naszej pracy nie ograniczamy się jednak tylko do tego środowiska, ale współpracujemy  ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej i Związkiem Harcerstwa Polskiego.
Nasze funkcjonowanie w seminarium polega na cotygodniowych spotkaniach, podczas których poznajemy zwyczaje i zasady harcerskiego powołania. Zaznajamiamy się ze specyfiką  życia harcerskiego. Ogarniamy modlitwą wszystkie drużyny i gromady prosząc o liczne i święte powołania do służby Bożej ze środowiska skautingowego. Uczestniczymy w pełnej służbie harcerskiej, poprzez towarzyszenie w modlitwach i akcjach formacyjnych. Piszemy medytacje biblijne na zbiórki drużyn, jak również prowadzimy gromadę ,,Wilczków” przy parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lublinie. Organizujemy wędrówki, na których są obecni reprezentanci grupy wędrowniczej ,,Kręgu Wędrowników św. Pawła”, jak również bierzemy udział w obozach i wyjazdach harcerskich.

Nasza wspólnota jest podobna do innych wspólnot oazowych, które istnieją w całej Polsce, z tą jednak różnicą, że wszyscy jej członkowie chcą zostać kapłanami. Każdy z nas miał już doświadczenie oazowych rekolekcji wakacyjnych, a niektórzy jeszcze przed wstąpieniem do seminarium uczestniczyli w formacji oazowej w swojej parafii. Podczas cotygodniowych spotkań dzielimy się świadectwem o tym, jak Pan nami kierował i co nam przygotował w ostatnim tygodniu. Rozważamy Słowo Boże oraz dyskutujemy na różne interesujące nas tematy. Przede wszystkim staramy się światło Prawdy, którą jest Jezus, wprowadzać w nasze codzienne życie i w ten sposób promieniować miłością.

Członkowie naszego koła misyjnego gromadzą się każdego tygodnia na modlitwie w intencji misji oraz osób na nich pracujących. Zgłębiamy również szeroko pojętą tematykę misyjną – poznajemy sylwetki świętych i błogosławionych głosicieli Ewangelii z różnych zakątków świata. Uczestniczymy w ogólnopolskich wydarzeniach misyjnych, jak również zapraszamy do naszego seminarium gości, którzy dzielą się z nami swoim doświadczeniem misyjnym. Naszej grupie patronuje św. Matka Teresa z Kalkuty, której duchowym testamentem pokrzepiamy regularnie nasze serca.

Grupa fatimska pw. Niepokalanego Serca Maryi jest odpowiedzią na wezwanie i prośbę Maryi do modlitwy i uczynków pokuty. Jakkolwiek każdego tygodnia gromadzimy się na modlitwie we wspólnocie, to uczynki pokutne, każdy z nas realizuje we własnym zakresie, wcześniej rozeznając ciężar, który może przyjąć na własne ramiona. W ramach rozważanych tajemnic różańcowych, polecamy Bogu kapłanów, naszą wspólnotę seminaryjną oraz biednych grzeszników. Pozostałe intencje dyktuje nam dynamizm dnia codziennego. Nieodzownym elementem każdego spotkanie są akty uwielbienia, które ofiarujemy Bogu, aby wynagrodzić za zniewagi wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi. Zanosimy także ufną modlitwę za doczesną pomyślność naszej Ojczyzny, wyrabiając w sobie ducha patriotyzmu. Każde spotkanie, kończy krótka lekcja z „Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”.

Wspólnota Focolare – Dzieło Maryi została założona przez Chiarę Lubich w 1943 roku w północnej części Włoch. Pragnieniem założycielki było tworzenie wspólnot na wzór Świętej Rodziny. Motywem głównym wspólnoty są słowa wypowiedziane przez Jezusa „aby wszyscy stanowili jedno”. Nasza wspólnota jest więc wspólnotą życia, w której doświadczamy obecności Jezusa pośród braci. Dzielimy się naszym doświadczeniem wiary oraz życia wspólnotowego. Podczas spotkań medytujemy Słowo Życia oraz mówimy o tym, jak ono realizuje się w naszej codzienności. Focolare daje nam także możliwość odkrywania Jezusa Opuszczonego na Krzyżu.