Niedzielna eucharystia

Niedzielna eucharystia

Frekwencja mszalna – nowe obostrzenia

W związku z zarządzeniem władz państwowych uprzejmie informujemy, że od niedzieli 9 listopada w czasie Mszy świętej w naszym kościele może przebywać równocześnie maksymalnie 20 osób. Prosimy o przestrzeganie podczas nabożeństwa powszechnie obowiązujących zasad higieny sanitarnej – zakładania maseczek i dezynfekowania rąk. Życzymy dobrego zdrowia i obfitej łaski Bożej na ten trudny czas.


W każdą niedzielę zapraszamy na Mszę świętą odprawianą w naszym seminaryjnym kościele o godzinie 11.30. Jest to wyjątkowa okazja do wspólnej modlitwy z alumnami i wychowawcami MSD w miejscu, w którym kandydaci do kapłaństwa dojrzewają do pasterskiej posługi w Kościele, i wspierania ich na drodze powołania.

Zapraszamy do korzystania z możliwości zamawiania intencji Mszy świętych sprawowanych w naszym kościele.

Intencje można zamawiać w zakrystii po każdej niedzielnej Mszy świętej sprawowanej w kościele seminaryjnym.

7 II1) +Michał (23 r. śm.) i zmarli z rodz. Samoszuków

2) + Tomasz Podstępski (31 r. śm.), +Maria i Marian Podstępscy, +Tadeusz Tarka

14 II1) + Dominika , +Jolanta

2) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marianny Rudzkiej  w 95 rocznicę urodzin

3) + Ewa Poręba (5 m-c po śmierci)

21 II1) + Bolesław Kryczka (6 r. śm.)

2) O Boże błogosławieństwo,  opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla  Mili Daniłko z okazji 8.
rocznicy urodzin.

28 II1) +Cecylia (17 r. śm.), + Teodozja (1 r. śm.) i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

 

2) Dziękczynna za dar życia, wiary, kochającej rodziny i wiernych przyjaciół z okazji 50. r. urodzin Agnieszki z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej

7 III1) + Stanisław Ryba (greg.)
14 III1) + Stanisław Ryba (greg.)
21 III1) + Stanisław Ryba (greg.)

 

2) Dziękczynna z okazji 81 r. urodzin Zofii z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i łaskę zdrowia

28 III1) + Stanisław Ryba (greg.)
4 IV1) Dziękczynna z okazji 60 r. urodzin Ryszarda z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie
11 IV

 

Kapłani, którzy będą przewodniczyli niedzielnej liturgii Mszy świętej w kościele seminaryjnym:

 
DataGłówny celebrans
27 XII O. Wojciech Rebeta
3 IO. Andrzej Flis
10 IKs. Prefekt Grzegorz Bogdański
17 IO. Wojciech Rebeta
24 I O. Grzegorz Ogorzałek
31 IO. Andrzej Flis
7 IIO. Grzegorz Ogorzałek
14 IIKs. Rektor Jarosław Marczewski
21 IIO. Wojciech Rebeta
28 IIBp Józef Wróbel
7 III O. Grzegorz Ogorzałek
14 IIIO. Wojciech Rebeta
21 IIIKs. Rektor Jarosław Marczewski
28 III O. Andrzej Flis


Schola alumnów Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie pod dyrekcją ks. dr. Tomasza Lisieckiego modli się pięknym śpiewem w czasie Eucharystii odprawianych w naszym kościele. Zapraszamy! Msze Święte z udziałem  scholi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenia

 1. Wczoraj 5 alumnów V roku zostało włączonych do grona kandydatów do święceń diakonatu i prezbiteratu podczas Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem bp. Adama Baba
 2. W środę obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Pamiętajmy w modlitwie o naszej Ojczyźnie  szczególnie teraz w trudnym czasie zmagania z epidemią i napięć społecznych.
 3. Zachęcamy do podawania imion swoich bliskich zmarłych, których polecamy w naszej wspólnocie w modlitwie wypominkowej i w czasie Mszy św. Można to uczynić  po Mszy św. w zakrystii wpisując imiona zmarłych na kartach wypominkowych, które są wyłożone przy wejściu do kościoła. Kartki można składać także  do  skrzynki na portierni w budynku seminaryjnym każdego dnia w godz. 7.00-19.00. Można też zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres: rektorat.seminarium@diecezja.lublin.pl. W tym ostatnim przypadku zwyczajowe ofiary można przelać z dopiskiem „Wypominki” na konto bankowe: 88 1500 1520 1215 2000 9394 0000. Za ofiary złożone przy tej okazji na rzecz naszego Seminarium składamy serdeczne Bóg zapłać.
 4. W związku z zarządzeniem władz państwowych uprzejmie informujemy, że od niedzieli 9 listopada w czasie Mszy świętej w naszym kościele może przebywać równocześnie maksymalnie 20 osób. Prosimy o przestrzeganie podczas nabożeństwa powszechnie obowiązujących zasad higieny sanitarnej – zakładania maseczek i dezynfekowania rąk. Życzymy dobrego zdrowia i obfitej łaski Bożej na ten trudny czas.
 5. Po Eucharystii można w zakrystii zamawiać intencje Mszy św. sprawowanych w naszym kościele.
 1. Obchodzimy dziś uroczystość Wszystkich Świętych, a jutro wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych. W tym roku ze względu na pandemię przez cały listopad  można zyskać odpust zupełny i ofiarować za zmarłych  – każdego dnia za jedną osobę zmarłą. Tego odpustu udziela się wiernemu, który nawiedzi  cmentarz i  pomodli się za zmarłych.  Pozostałe warunki to stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitw w intencjach Ojca Świętego i wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu. Korzystajmy z tego daru i wspierajmy naszych zmarłych.
 2. W związku z zamknięciem cmentarzy zapraszamy przez cały listopad do składania tegorocznych wypominków za naszych bliskich zmarłych w następujący sposób: w tradycyjnej formie w kościele seminaryjnym po coniedzielnej Mszy św. o godz. 11.30; w tradycyjnej formie do skrzynki na portierni w budynku seminaryjnym każdego dnia w godz. 7.00-19.00; za pomocą poczty elektronicznej na adres: rektorat.seminarium@diecezja.lublin.pl. W tym ostatnim przypadku zwyczajowe ofiary można przelać z dopiskiem „Wypominki” na konto bankowe: 88 1500 1520 1215 2000 9394 0000
 • W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca – dzień szczególnej modlitwy o powołania i za powołanych, oraz I piątek i I sobota miesiąca.
 1.  W związku z Tygodniem Misyjnym pamiętajmy w modlitwie o misjonarzach i misjonarkach, prośmy o nowe powołania misyjne. Zachęcamy, by z racji przeżywanej dzisiaj w całym Kościele Niedzieli Misyjnej i rozpoczynającego się Tygodnia Misyjnego, wesprzeć finansowo projekty realizowane przez Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary. Puszka, do której możemy – od dzisiaj do przyszłej niedzieli włącznie ‑ składać ofiary, znajduje się w naszym kościele przy bocznym ołtarzu św. Barbary. Serdeczne Bóg zapłać.
 2. W czwartek 22 X wspomnienie św. Jana Pawła II.
 3. Za tydzień zmiana czasu z letniego na zimowy.
 4. Po Eucharystii można w zakrystii zamawiać intencje Mszy św. sprawowanych w naszym kościele.

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI WOBEC NOWYCH
OBOSTRZEŃ SANITARNYCH PODCZAS ZGROMADZEŃ RELIGIJNYCH


Wobec zwiększającej się gwałtownie liczby zakażeń koronawirusem i nowych obostrzeń sanitarnych, dotyczących udziału wiernych w zgromadzeniach religijnych – 1 osoba na 4m2 w strefie żółtej i 1 osoba na 7m2 w strefie czerwonej – zwracam się do wszystkich wiernych z prośbą o przyjęcie ze zrozumieniem i cierpliwością nałożonych ograniczeń.

Aktualna sytuacja epidemiczna i nałożone restrykcje są trudne dla nas wszystkich, ale musimy pamiętać, że ich celem jest troska o życie i zdrowie nasze i naszych Rodaków.

Zachęcam księży biskupów, aby – w związku z ciągłym zagrożeniem życia i zdrowia wszystkich Polaków – udzielali stosownych dyspens od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane, na terenie swoich diecezji. Wiernym przypominam, że skorzystanie z dyspensy oznacza, iż nieobecność na Mszy Świętej nie jest grzechem.

W tych okolicznościach niech nam towarzyszy ufna modlitwa, zwłaszcza w intencji chorych oraz tych, którzy stracili swoich najbliższych. Pamiętajmy także o tych osobach, które poświęcają swoje życie i zdrowie w służbie społecznej – za pracowników służby zdrowia, służb mundurowych, w tym wojska, policji i straży pożarnej.

Ludzi młodych, zaangażowanych w duszpasterstwa parafialne i akademickie, proszę o bezpieczną pomoc osobom starszym i potrzebującym. Nie zapominajmy o tym, że zwykła rozmowa telefoniczna może dać pociechę i nadzieję.

Niech udział w Eucharystii, spowiedź, adoracja, modlitwa Słowem Bożym, również w ciągu tygodnia – z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa sanitarnego – staną się dla nas źródłem odwagi i duchowej siły.

Matce Bożej, Różańcowej Pani, powierzam moich współbraci w biskupstwie, kapłanów i osoby życia konsekrowanego oraz wszystkich wiernych, zapewniając o duchowej bliskości i modlitwie.

✠ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Dyspensa

W związku z sytuacją epidemiczną oraz ograniczeniami dotyczącymi liczby uczestników zgromadzeń religijnych Arcybiskup Metropolita Lubelski udzielił dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane wszystkim wiernym archidiecezji lubelskiej i osobom przebywającym w tym czasie na jej terenie. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy świętej nie jest obciążona grzechem.

Dyspensa obowiązuje od niedzieli 18 października do odwołania.

Korzystających z dyspensy zachęcamy do udziału we Mszy świętej w dni powszednie, z zachowaniem roztropności, wzajemnej troski o siebie i wszystkich przepisów sanitarnych. Zachęcamy również, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie, a także do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne i internetowe.

 1. W tym tygodniu nasza wspólnota będzie przeżywała jesienne rekolekcje. Rozpoczną się w środę wieczorem. Prosimy o modlitwę.
 2. Za tydzień Mszy św. z obrzędem kandydatury do diakonatu i prezbiteratu alumnów V roku w naszym kościele będzie przewodniczył bp Adam Bab.  Prosimy o modlitwę.
 3. Po Mszy św. można w zakrystii zamawiać intencje Mszy św. sprawowanych w naszym kościele.
 1. Tegoroczny czas miesięcy wakacyjnych jest w naszym seminarium czasem formacji dla alumnów naszego seminarium. Poszczególne roczniki przybywają na dwutygodniowy okres, w którym mają zaplanowane wykłady, podejmują wysiłek pracy intelektualnej i duchowej oraz wykonują różne prace fizyczne. W tym czasie spotykają się z księżmi moderatorami, zarówno podczas wspólnych zajęć, jak i rozmów indywidualnych. Dzisiejszej niedzieli kończy się taki etap formacyjny dla braci obrządku greckokatolickiego mieszkających w Polsce i rozpoczyna dla kleryków z II roku, który będzie trwał do 2 sierpnia.
 2. Dzisiejsza niedziela jest początkiem Tygodnia św. Krzysztofa. Jest to czas modlitwy i refleksji; modlitwy dziękczynnej za pomyślną jazdę i błagalną o bezpieczeństwo na drodze oraz czas refleksji i rachunku sumienia nad własnym postępowaniem jako uczestnika ruchu drogowego. Misyjna organizacja MIVA Polska zachęca, by dziękując Bogu za dar bezpiecznej jazdy wesprzeć polskich misjonarzy pomocą w zakupie potrzebnych im środków transportu. Możemy uczynić to poprzez wpłaty darowizn na konto MIVA Polska (kartki z numerem konta są do wzięcia przy wyjściu z kościoła), bądź złożyć po Mszy św. w zakrystii ofiarę na ten cel.

MIVA Polska – zob. www.miva.pl;
nr konta (PLN): 69 1240 1037 1111 0000 0691 6802;
tytułem: Akcja św. Krzysztof – środki transportu dla misjonarzy.

W przyszłą niedzielę, 26 lipca, po Mszy św. nastąpi pobłogosławienie pojazdów.