Seminarium jest wspólnotą młodych ludzi kroczących drogą powołania, ale także chętnie dzielących się zdobytymi już doświadczeniami z tymi, którzy swoje powołanie pragną dopiero rozeznać. Stąd też dwa razy w roku są organizowane w seminarium dni skupienia dla poszukujących swojego życiowego powołania. Spotkania te odbywają się w dniach po Bożym Narodzeniu i po Wielkanocy. Wyrastają z potrzeby stworzenia młodym ludziom klimatu modlitwy i rozeznawania. Stanowią również okazję do zobaczenia życia seminaryjnego „od wewnątrz”, do zapoznania się z pracującymi w seminarium księżmi, do rozmowy z klerykami i do nawiązania znajomości.

Najbliższe dni skupienia

Najbliższe dni skupienia zaplanowane zostały na czas ferii po Bożym Narodzeniu 2017 roku. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do spędzenia tego czasu w naszej seminaryjnej wspólnocie!

zobacz zaproszenie na dni skupienia