Czasopismo Itinerarium

W starożytnym piśmiennictwie termin itinerarium oznaczał przewodnik dla podróżnych lub […]